ფრთის კანტი – მარჯვენა

ასახელება:  FENDER MARK მარჯვენა ფრთის კანტი 

კოდი: LD-MA-030-R

მორგებადია: Outlander ASX 2016-19

კატეგორია: